Kategori

DS Plattformen AB: Utdelning av aktier i Green Green Apps Technologies International AB

Bolaget har delat ut aktier i ett annat bolag, Green Apps Technologies International AB.

För tjugosex (26) aktier i DS Plattformen erhålls en (1) aktie i Green Apps Technologies International.

Sista dag för handel i DS Plattformen aktie med rätt till utdelningen var den 31 oktober 2022.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.