Kategori

Double Bond Pharmaceutical International AB (publ): Utdelning av aktier i FarmPharma AB (publ).

För en (1) aktie i Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) erhålls 0,2308565 aktier i FarmPharma AB (publ).

Sista dag för handel i Double Bond Pharmaceutical International ABs (publ) aktie med rätt till utdelningen var den 12 januari 2021.