Kategori

Divio Technologies AB: Nyemission

villkoren 1:15, kurs 2,10 SEK per unit.

 

För en (1) aktie i Divio Technologies AB får du en (1) uniträtt. Femton (15) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 2,10 SEK per unit.

Varje unit består av fjorton (14) nya aktier av serie B samt sex (6) teckningsoptioner av serie TO4 B.

 

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2022-12-07.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

  1. Logga in i vår internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag.

 

  1. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish eller Direktinsättning genom att logga in på din depå i internettjänsten och välj Mina sidor/ transaktioner/ Gör en insättning.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 13 december 2022 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig.

 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 7 – 13 december 2022.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.