Kategori

För nitton (19) aktier i Dividend Sweden AB erhålls en (1) aktie i Kiliaro AB.
Sista dag för handel i Dividend Swedens AB aktie med rätt till utdelningen var den 13 april 2021.
Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.