Planerat underhåll Under helgen utför vi ett planerat underhållsarbete i våra driftsmiljöer. Detta påverkar inte dig som kund utan det går bra att logga in och utföra ärenden.
 Kategori

För sju (7) aktier i Dividend Sweden AB erhålls en (1) aktie i WilLak AB.

Sista dag för handel i Dividend Swedens AB aktie med rätt till utdelningen var den 29 april 2020.

WilLak AB handlas på Nordic Growth Market.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.