Kategori

Villkor 2:1, varav en aktie är en inlösenaktie.
För varje inlösenaktie i Delarka Holding erhålls 45,00 SEK.
Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i split och inlösen var den 11 mars 2021.
Preliminärt datum för byte av inlösenaktier mot likvid är den 30 mars 2021.