Kategori

Danske Invest Lux Global Emerging Markets USD Fonder: Byte andelsklass

Danske Invest SICAV har beslutat att ta bort fondandelsklasser* som handlas med utländsk basvaluta. För dig som har investerat med svenska kronor i fonder med utländsk basvaluta (t.ex. Euro) kommer det innebära att dina fondandelar flyttas till nya andelsklasser där basvalutan är SEK.

Detta byte av andelsklass har bokats på din depå genom ett byte. Bytet innebär att befintliga fondandelarna byts ut till fondandelar i den nya andelsklassen, till ett motsvarande värde.

För varje fondandel i Danske Invest Lux Global Emerging Markets USD, LU0085580271, erhölls 8,577598 st fondandelar i DANSKE INVEST SIC-GLOBAL EM MKTS -A- SEK CAP, LU2607346793.

Du som kund behöver inte göra något och du kommer kunna fortsätta handla i fonderna via din depå. Har du ett månadssparande så kommer det att övergå till den nya andelsklassen.

*Fondandelsklass: En fond kan handlas i olika andelsklasser, det innebär att samma fond finns tillgänglig med olika villkor, t ex olika valutor.

 

Aktieinvest sparboxar

Håll koll på ditt sparande.
Ladda ner vår app.

Med vår populära app får du en överblick över ditt sparande och kan enkelt sätta upp ett månadssparande i aktier.

Hämta appen i App Store.
googleplay-1

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.