Kategori

Förlängning av teckningstid- Nyemission i Curira AB

Uppdatering: Förlängning av teckningstid

Curira AB har förlängt teckningstiden i den pågående nyemissionen till den 5 april 2024.

Kundernas genomförda teckningar kommer att kvarstå.

För dig som inte tecknat och vill acceptera erbjudandet ber vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 4 april 2024, kl. 17.00.

 

Tidigare information:

Villkor 30:1, kurs 0,05 SEK per aktie

För en (1) aktie Curira AB får du trettio (30) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d. v. s. köpa, en (1) ny B-aktie till kursen 0,05 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2024-03-08.

Du behöver som aktieägare själv ta beslut kring om det är fördelaktigt för dig att teckna i denna emission. Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1.Logga in i vår internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag.

2.Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish eller Direktinsättning genom att logga in på din depå i internettjänsten och välj Mina sidor/ transaktioner/ Gör en insättning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 20 mars 2024 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.

Aktieinvest app

Håll koll på ditt sparande.
Ladda ner vår app.

Med vår populära app får du en överblick över ditt sparande. Starta ett automatiskt månadssparande eller investera i bolag på belopp (från 100 kronor per bolag).

Hämta appen i App Store.
googleplay-1

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.