Kategori

För en (1) aktie i CR Ventures AB erhålls en (59) aktier i BrandBee Holding AB.

Sista dag för handel i CR Ventures AB med rätt till utdelningen var den 2 juni 2021.
BrandBee Holding AB handlas på Spotlight Stock Market.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.