Kategori

Chr. Hansen Holding A/S: Fusion med Novozymes A/S

Chr. Hansen Holding A/S kommer att fusioneras med Novozymes A/S och i och med detta avnoteras.

För dig som idag äger Chr. Hansen Holding aktier på din depå innebär det att dina aktier kommer att bytas ut mot nya aktier i Novozymes A/S, som istället bokas in på din depå.

För en (1) aktie i Chr. Hansen Holding erhålls 1,5326 nya aktier i Novozymes A/S.

Sista dag för handel i Chr. Hansen Holding A/S är den 30 januari 2024.

Aktierna i Novozymes A/S handlas på Nasdaq Köpenhamn, och du kan handla i aktien via din depå.

 

Detta berör även dig som sparar i Hållbarhetsboxen. Handel upphör i aktie Chr. Hansen Holding A/S och därför tas den ut ur Hållbarhetsboxen. Sparboxens nya fördelning blir därför 20 % i vardera kvarstående aktier (se lista).

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.

Aktieinvest app

Håll koll på ditt sparande.
Ladda ner vår app.

Med vår populära app får du en överblick över ditt sparande. Starta ett automatiskt månadssparande eller investera i bolag på belopp (från 100 kronor per bolag).

Hämta appen i App Store.
googleplay-1

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.