Kategori

Villkor: 4:1

För en (1) gammal aktie erhålls fyra (4) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 9 januari 2020.