Kategori

Caverion Oyj: Uppköp. Uppdatering

North Holdings 3 Oy lämnade ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Caverion Oyj.

För en (1) aktie i Caverion Oyj erbjöds 7,00 EUR kontant.

North Holdings 3 Oy har dragit tillbaka budet eftersom villkoren inte har fullföljts.

 

 

 

North Holdings 3 Oy har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Caverion Oyj.

För en (1) aktie i Caverion Oyj erhålls 7,00 EUR kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 12 januari 2023.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

 Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 3 januari 2023.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.