Kategori

Cary Group Holding AB: Uppköp

Teniralc BidCo AB har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Cary Group Holding AB.

 

För en (1) aktie i Cary Group Holding erhålls 65,00 SEK kontant.

 

Sista anmälningsdag på marknaden är den 22 augusti 2022.

 

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

 

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 16 augusti 2022.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 30 augusti 2022.

 

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

 

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

 

Om du inte vill acceptera erbjudandet ber vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 19 augusti 2022, kl. 15.00.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.