Kategori

Carnegie Fonder Global, ISIN SE0005703766, kommer att slås samman med fonden Carnegie Listed Infrastructure, ISIN SE0002768150.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2022-01-27.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Carnegie Fonder Global byts ut till fondandelar i Carnegie Listed Infrastructure, till ett motsvarande värde.

Sista dag för Aktieinvests kunder att köpa andelar i Carnegie Fonder Global är 2021-12-10 och sista dag att sälja andelar är 2022-01-21.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.