Kategori

Bluelake Mineral AB: Utdelning av aktier i Mahvie Minerals AB

För en (1) aktie i Bluelake Mineral erhålls en (1) aktie i Mahvie Minerals.

Sista dag för handel i Bluelake Mineral aktie med rätt till utdelningen var den 5 oktober 2022.

I dagsläget finns ingen handel i Mahvie Minerals. Mahvie Minerals kommer att noteras någon gång under hösten 2022. Du har då möjlighet att handla i aktien via din depå hos oss.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.