Kategori

Betsson AB: Split med obligatorisk inlösen

Villkor 2:1, varav en aktie är en inlösenaktie.

Varje aktie i Betsson, oavsett serie, delas upp i en (1) aktie samt en (1) inlösenaktie.

Inlösenaktierna i Betsson AB byts per automatik ut till 0,3225 EUR per inlösenaktie.

Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i split och inlösen var den 15 maj 2024.

Inlösenaktierna bokas in på depån den 20 maj och handel i inlösenaktierna kommer att ske mellan den 21 maj – 3 juni 2024.

Preliminärt datum för byte av inlösenaktier mot likvid är den 12 juni 2024.

Aktieinvest app

Håll koll på ditt sparande.
Ladda ner vår app.

Med vår populära app får du en överblick över ditt sparande. Starta ett automatiskt månadssparande eller investera i bolag på belopp (från 100 kronor per bolag).

Hämta appen i App Store.
googleplay-1

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.