Kategori

Villkor 1:80, kurs 70,00 SEK.

För en (1) preferensaktie serie B i Baltic Forest Fund 1 får du en (1) preferensteckningsrätt serie B. Åttio (80) preferensteckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny preferensaktie serie B till kursen 70,00 SEK per aktie.

Preferensteckningsrätterna bokades in på din depå 2019-12-30.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

  1.  Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Inställningar/Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
  2.  Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/Transaktioner/Gör en insättning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 15 januari 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i preferensteckningsrätterna kommer de preferensteckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya preferensaktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla preferensteckningsrätter var den 19 december 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.