Kategori

Axkid AB: Tvångsinlösen

Caution AxBidCo AB aviserade den 30 november 2022 att man kontrollerar 90,9 procent av kapitalet och rösterna i Axkid AB och har dämed påkallat tvångsinlösen av resterande aktier i Axkid AB. Axkid har varit avnoterat sedan sista handelsdagen den 17 februari 2023.

 

För en (1) aktie i Axkid erhålls 19,89 SEK kontant.

 

Avstämningsdag är den 4 mars 2024 och likviddag den 7 mars 2024.

Aktieinvest app

Håll koll på ditt sparande.
Ladda ner vår app.

Med vår populära app får du en överblick över ditt sparande. Starta ett automatiskt månadssparande eller investera i bolag på belopp (från 100 kronor per bolag).

Hämta appen i App Store.
googleplay-1

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.