Kategori

Fonden Atlant Stability Offensiv, ISIN SE0001007535, kommer att slås samman med fonden Atlant Opportunity, ISIN SE0007871488.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2020-11-17.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Atlant Stability Offensiv byts ut till fondandelar i Atlant Opportunity till ett motsvarande värde.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i Atlant Stability Offensiv är 2020-11-13.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida.