Kategori

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Amasten Fastighets AB.

För en (1) aktie i Amasten Fastighets AB stamaktie av serie A erbjuds 13,30 SEK kontant.

För en (1) aktie i Amasten Fastighets AB preferensaktie B erbjuds 350 SEK kontant

Sista anmälningsdag på marknaden är den 18 januari 2022.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 13 januari 2022.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att påbörjas den 24 januari 2022.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.