Kategori

För etthundra (100) A-aktier i Alm Equity erhålls en (1) ny preferensaktie i Alm Equity.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att delta i fondemissionen var den 21 juni 2021.