Kategori

Allianz Korea Equity fond: Kommande merge

Fonden Allianz Korea Equity, ISIN LU0348756692, kommer att slås samman med fonden Allianz Total Return Asian Equity, ISIN LU0348814723.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Allianz Korea Equity byts ut till fondandelar i Allianz Total Return Asian Equity till ett motsvarande värde.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i fonden var 2023-04-06.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.