Kategori

Villkor 1:2, kurs 0,85 SEK
För en (1) aktie i Allarity Therapeutics A/S får du en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 0,85 SEK per unit.
En (1) unit innehåller en (1) nyemitterad aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption.
Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2021-05-24.
Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:
1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 31 maj 2021 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.
Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig.
Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 25 och den 31 maj 2021.
Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.
Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.