Kategori

Cicero Fonder AB har beslutat om förändringar i fondbestämmelserna i Aktiespararna Direktavkastning. Ändringarna träder i kraft 2020-02-28.

Fonden inför andelsklasser; ”A”,”B” och ”C”. Som befintlig andelsägare i fonden kommer dina fondandelar övergå till andelsklass ”A”.

Fondens karaktär, placeringsinriktning och risknivå ändras. Cicero Fonder har höga krav på hållbarhet för sina fonder och önskar därför införliva detta även på sina indexfonder. Med detta till grund väljer nu Cicero Fonder att byta index för Aktiespararna till ett hållbart sådant. Antalet underliggande bolag i indexet utökas också från 15 till 21 bolag, men urvalskriteriet att bolagen ska ha den högsta direktavkastningen på Nasdaq Stockholm kvarstår.

Om dessa ändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida: https://www.cicerofonder.se/fund/aktiespararna-direktavkastning/