Kategori

Aktie-Ansvar Kvanthedge, ISIN SE0003428135, kommer att slås samman med fonden Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv,  ISIN SE0005218120.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2020-10-01.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Aktie-Ansvar Kvanthedge byts ut till fondandelar i Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv,  till ett motsvarande värde.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i Aktie-Ansvar Kvanthedge är 2020-09-25.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: http://www.aktieansvar.se/

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.