Kategori

För tre (3) aktier i Acosense AB erhålls en (1) teckningsoption TO 2 i Acosense AB.

En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) aktie i bolaget till en teckningskurs om 60 % av det volymvägda genomsnittspriset på aktien under perioden 10 augusti – 10 september 2021 per aktie under perioden 16 september – 30 september 2021. Max teckningskurs är 2,00 SEK per aktie.

Sista dag för handel i Acosense AB:s aktie med rätt till utdelningen var den 13 januari 2021.

Första dag för handel i teckningsoptionen är planerad till : 2021-01-21.