Kategori

Aberdeen Eastern European Equity Fund genomför likvidation

Fonden Aberdeen Eastern European Equity Fund, ISIN LU0505785005, har genomfört en likvidation.

 

För varje en (1) fondandel erhålls 414,78815 kronor.

Likviden finns inbokad på din depå.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.