Kategori

ABB Ltd erbjuder sina aktieägare ett särskilt utdelningsförfarande som gör det möjligt för dig som är skatteskriven i Sverige att erhålla utdelning i SEK och utan avdrag för Schweizisk källskatt.

Aktieinvest kommer acceptera erbjudandet för sina kunders räkning

Vi administrerar utdelningen åt dig så du behöver inte själv göra något.

Detta innebär att varje aktie i ABB Ltd som du har på din depå, på avstämningsdagen den 19 mars 2020, tillfälligt kommer att bytas ut till en aktie utan utdelningsrätt, s.k. ABB U och du kommer även tilldelas  en utdelningsrätt, s.k. ABB SR.

I samband med detta byte så kommer den ordinarie ABB aktien, mellan den 18 – 20 mars 2020, vara spärrad för försäljning.

ABB U och ABB SR kommer bokas in på din depå den 23 mars 2020.

Handel i ABB U pågår mellan den 23 mars och 30 mars 2020.

Ingen handel kommer att finnas i ABB SR.

Kursen på ABB U beräknas bli lite lägre än på den ordinarie aktien då den kommer handlas exklusive rätt till utdelning.

Observera att det inte kommer vara någon handel i ABB U samt att ABB Ltd kommer vara spärrad för försäljning mellan den 18 och 20 mars 2020.

ABB U byts tillbaka till ordinarie aktier i ABB Ltd den 2 april  2020. Därefter handlas aktien som vanligt igen.

Utdelningens likvid kommer utbetalas den 3 april 2020.

Utdelningen återinvesteras i ABB Ltd aktier enligt dina depåinställningar, gällande utdelningar.

Dina inställningar ser du under: Mina sidor/ Inställningar / Inställningar för utdelningar.

Efter att utdelningen bokats in på din depå kommer dina ABB SR att bokas ut från depån.