Kategori

Särskilt utdelningsförfarande i ABB Ltd 2023

ABB Ltd erbjuder sina aktieägare ett särskilt utdelningsförfarande som gör det möjligt för dig som är skattskriven i Sverige att erhålla utdelning i SEK utan avdrag för schweizisk källskatt.

Då Aktieinvest anser att detta är fördelaktigt för dig som kund, kommer vi acceptera erbjudandet för de kunder som är skattskrivna i Sverige.

Vi administrerar allt åt dig, så du behöver inte själv göra något.

Varje aktie i ABB Ltd som du har på din depå, på avstämningsdagen den 16 mars 2023, byts tillfälligt ut till en aktie utan utdelningsrätt, s.k. ABB U.

Du tilldelas även en separat utdelningsrätt, s.k. ABB SR.

I samband med detta byte så kommer den ordinarie ABB aktien, mellan den 15-17 mars 2023, vara spärrad för försäljning.

ABB U och ABB SR kommer bokas in på din depå den 20 mars 2023.

Som kund har du möjlighet att handla i ABB U på din depå mellan den 20 -27 mars 2023.

Ingen handel kommer att finnas i ABB SR.

Kursen i ABB U beräknas bli lite lägre än på den ordinarie aktien eftersom den kommer handlas exklusive rätt till utdelning.

ABB U byts tillbaka till ordinarie aktier i ABB Ltd den 30 mars 2023. Därefter kan aktien handlas som vanligt igen.

Efter att utdelningen bokats in på din depå kommer dina ABB SR att bokas ut från depån.

Utbetalning av utdelningen är beräknad till den 31 mars 2023.

Utdelningen återinvesteras i ABB Ltd aktier enligt dina depåinställningar, gällande utdelningar.

Dina inställningar ser du under: Mina sidor/ Inställningar / Inställningar för utdelningar.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.