Kategori

3M CO: Utdelning av aktier i Solventum Corp

3M CO har delat ut aktier Solventum Corp.

För en (1) aktie i 3M CO erhålls noll komma tjugofem (0,25) aktier i Solventum Corp.

Sista dag för handel i 3M CO aktie med rätt till utdelningen var den 14 mars 2024.

Aktier i Solventum Corp kommer inte att ingå i Aktieinvests sortiment, och kommer därför att säljas på din depå och återinvesteras i 3M CO.

Aktieinvest app

Håll koll på ditt sparande.
Ladda ner vår app.

Med vår populära app får du en överblick över ditt sparande. Starta ett automatiskt månadssparande eller investera i bolag på belopp (från 100 kronor per bolag).

Hämta appen i App Store.
googleplay-1

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.