Kategori

För tio (10) aktier i 2cureX erhålls en (1) teckningsoption TO 1 i 2cureX.