Kategori

Immune Pharmaceuticals Inc – Avregistrering

Värdepapperscentralen Euroclear Sweden tar bort möjligheten att förvara och hantera amerikanska aktier och därmed kommer Immune Pharmaceuticals aktie att avregistreras från Euroclear Sweden och i och med det även bokas ut från din depå.

Aktien är sedan 2018 avnoterad från den svenska marknaden.

Eftersom aktien inte går att sälja kommer ditt innehav att bokas ut från din depå utan ersättning.

Det finns en notering i aktien på den amerikanska marknaden men eftersom den är lågt värderad och klassas som en ”Low Price aktie” av vår depåbank för utländska aktier, betyder det att vi inte tillåts förvara eller handla i den amerikanska aktien via dem. Så en konvertering till amerikanska marknaden kommer ej vara möjlig.

Enligt vår kännedom finns det ingen annan svensk förvaltare som kan förvara och handla i den amerikanska aktien. Du har möjlighet att begära flytt av ditt innehav till annat institut om du kan hitta en förvaltare som kan förvara aktien, en sådan flytt måste ske innan 24 mars 2023. Avgift för flytt är 39 kr/vp.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.