LEI – Legal Entity Identifyer

Handlar ditt företag med värdepapper? Nya regler på värdepappersmarknaden medför att företag (juridiska personer) måste skaffa en ny identifieringskod, en så kallad LEI för att kunna fortsätta handla efter årsskiftet 2017/2018.

LEI är ett internationellt identifikationsnummer för företag och är framtaget inom EU för att öka handelstransparensen på värdepappersmarknaden.

Om ditt företag handlar i derivat idag så kanske det redan har ett LEI då koden initialt infördes för derivathandel.

Vad ska du göra om du inte har LEI?

Om du inte har ett LEI kan du ansöka om ett hos en auktoriserad LEI-aktör som verifierar koden mot den europeiska standarden. Se följande hemsidor för mer information och för att ansöka:

  • https://www.nordlei.org
  • https://www.gmeiutility.org/
  • https://www.wm-leiportal.org
  • https://www.lseg.com/LEI

Den initiala kostnaden för registrering av LEI med ett års abonnemang är 119 USD. Årlig kostnad för förlängning är 99 USD. Mer information om kostnaden kan du hitta här: https://www.nordlei.org/about-nordlei-pricing

Vi råder våra företagskunder att skaffa LEI så snart som möjligt.

Frågor och svar om LEI

Vad händer om vi inte har LEI den 3 januari 2018?

Har du inte anmält en LEI till Aktieinvest per den 3 januari 2018 kommer Aktieinvest inte kunna utföra några handelstransaktioner för företaget. Det omfattar delvis aktieorder som du lägger in själv eller sådana som Aktieinvest lägger åt dig (t ex återinvesteringar, teckningar utan företräde, handel i börshandlade fonder (ETF), månadssparande i aktier för att nämna några).

När ni sedan inkommer med LEI kommer ni kunna handla som vanligt igen.

Vad är LEI och varför behövs det?

Den 3 januari 2018 börjar Mifid 2 gälla och företag som handlar i finansiella instrument behöver, i enlighet med det nya värdepappersregelverket, ange LEI (internationellt identifikationsnummer) till aktören de gör sina affärer genom. LEI (Legal Entity Identifier) är en internationell identifieringskod som företag behöver ansöka om samt delge Aktieinvest, för att kunna fortsätta handla med värdepapper. Syftet med LEI är att stärka skyddet för investerare av värdepapper, genom bland annat ökad transparens.

Hur snart måste jag ansöka om LEI?

Aktieinvest rekommenderar företagskunder att ansöka snarast möjligt, dels för att undvika avbrott eller störningar i handeln men även för att LEI kommer vara ett krav från och med 3 januari 2018 och således obligatoriskt att inneha för att kunna handla på en företagsdepå.

Var kan jag ansöka om LEI?

Man ansöker om LEI via en auktoriserad leverantör. En komplett lista av auktoriserade LEI-utfärdare finns att hitta på www.leiroc.org.

Vad kostar LEI?

För att erhålla en LEI betalar företaget en registreringsavgift. För att därefter behålla koden behöver en årlig underhållsavgift erläggas. De aktuella priserna framgår på respektive LEI-leverantörs hemsida.

Om du är osäker om företaget sedan tidigare ansökt om LEI kan du göra en sökning här: www.gleif.org/en/lei/search. De aktuella priserna framgår på respektive LEI-leverantörs hemsida.