Företagstjänster

Vi erbjuder en mängd olika företagstjänster, bland annat administration av incitamentsprogram och olika typer av emissionstjänster.

Kontakta oss

Administration av incitamentsprogram

Incitamentsprogram

Ett väl strukturerat incitamentsprogram som kommuniceras, styrs och administreras på ett effektivt sätt motiverar medarbetare samt ger betydande och långsiktiga förbättringar i verksamhetens resultat och lönsamhet.

Aktieinvest administrerar olika former av aktierelaterade incitamentsprogram åt bolag.

Läs mer

Emittentservice

Sedan 2004 har vi hjälpt tusentals bolag hantera administrationen av emissioner. Vi hjälper dig med bland annat:

  • Företrädesemissioner
  • Spridningsemissioner vid noteringar
  • Private Placements

Läs mer

Emittentservice
Certified Adviser och Mentor

Certified Adviser och Mentor

Aktieinvest erbjuder tjänster inom Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market och Mentor på NGM Nordic SME. Hos oss får du ett kunnigt team som stöttar i noteringsprocessen och hjälper till efter första dag för handel, med allt från offentliggöranden och finansiella rapporter till hemsida.

Läs mer

Öppna en företagsdepå

Spara enkelt i aktier, fonder och färdiga portföljer i vår traditionella aktie- och fonddepå för företag.

  • Köp andelar av aktier
  • Månadsspara direkt i både aktier och fonder
  • Återinvestera utdelningar utan kostnad

Läs mer

Öppna en företagsdepå

Kontakta oss

Har du några frågor? Hör gärna av dig till oss!

Kontakta oss

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.