Driftinformation

Här kan du se om våra tjänster är i drift och om vi har några planerade systemunderhåll.

Normal drift Kundwebben

Kundwebben är i full drift

Normal drift Incitamentsportalen

Incitamentsportalen är i full drift.

Planerade systemunderhåll

Vi har inget planerat systemunderhåll just nu.

Förklaring till driftinformationen

Det här innebär driftinformationen:

  • Grön markering innebär att tjänsten är i full drift.
  • Gul markering innebär att det finns störningar i tjänsten.
  • Röd markering innebär att tjänsten inte är tillgänglig.

Kontakta oss

Har du några frågor? Kontakta gärna vår kundservice.

Kontakta oss

Vanliga frågor och svar

Jag lyckas inte logga in, vad är fel?
  • Kontrollera att hemsidans adress är korrekt; www.aktieinvest.se. Klicka på Logga in i högra hörnet.
  • Notera att personnumret skrivs i form av 12 siffror i en följd, ååååmmddxxxx, när du loggar in med BankID.
Vilken webbläsare bör jag använda?

Systemet är anpassat för de flesta versioner av Internet Explorer, Google Chrome, Safari och Mozilla Firefox.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.