Vi är angelägna om att ta hand om våra kunders missnöje i ett tidigt skede och dina synpunkter är viktiga för oss.

Vi är angelägna om att tillgodose dina intressen och rätta fel som kan ha uppstått. Vi hoppas därför att du kontaktar vår kundservice så snart du är missnöjd med hantering av ditt ärende eller vårt bemötande. Du kan ringa till kundservice på 08-5065 1700 eller skriva ett mejl till kundservice@aktieinvest.se.

Får du inte den hjälp du har förväntat dig av att kontakta kundservice kan du skicka in ditt ärende till klagomålsansvarig. Klagomålsansvarig, Sebastian Frizzo, kommer att återkomma med bedömning och beslut i ärenden inom 14 dagar från att klagomålet kom in. Du kan skicka ett brev till klagomålsansvarig på Aktieinvest FK AB, Att: Klagomål, 113 89 Stockholm eller på mejl till klagomal@aktieinvest.se.

Är du missnöjd med svaret från klagomålsansvarig eller vill du bara bolla frågan med någon som kan regler och lagar?

Ja, då kan du föra ärendet vidare kostnadsfritt hos Allmänna Reklamationsnämnden – ARN (www.arn.se). Du har även möjlighet att föra tala i allmän domstol mot vissa kostnader.

Vill du bara ha råd i frågan kan du kontakta Konsumenternas Bank- och Finansbyrå (www.konsumenternas.se). Även här är ARN behjälplig. Är du medlem i Sveriges Aktiesparares Riksförbund har du möjlighet att ställa frågor till deras Aktiejuridiska rådgivning (se mer på www.aktiespararna.se).

Det här kan du göra hos oss

Vill du komma igång med ett enkelt sparande? Hos oss kan du handla med aktier och fonder, precis som hos din bank, fast ändå inte.

Sparar du genom vår unika tjänst Andelsorder får du ett automatiserat sparande. Vi bevakar nyemissioner och återinvesterar dina utdelningar gratis. Du kan få dina aktier rösträttsregistrerade till bolagsstämmor med automatik. Och du kan månadsspara direkt i aktier som du valt ut.

  • Få utdelningar återinvesterade gratis

  • Spara tillsammans i en aktiesparklubb

  • Spara till barn eller barnbarn

  • Månadsspara direkt i både aktier och fonder