Vill du komma igång med ett sparande, men vill göra det tillsammans med andra? Inspirera varandra och starta ett sparande till ett gemensamt mål! Det kan vara du och några aktieintresserade vänner, du och dina syskon eller kanske några från en börsgrupp på skolan där du pluggar.

Egentligen finns det två alternativ:

  1. Träffas och diskutera investeringar, men spara var för sig
  2. Starta en aktiesparklubb

Fördelen, oavsett vad ni väljer, är att var och en kan bidra med sina erfarenheter och kunskaper. Ni kommer lära er mycket av varandra och får nys om bolag som ni kanske inte kände till tidigare. Kom överens om att bevaka olika områden för att bredda innehavet.

Ha regelbunden kontakt för intressanta diskussioner om börsläget och annat som rör er portfölj. En annan fördel med att spara tillsammans är att det investeringsbara beloppet också blir högre eftersom ni är fler som sparar.

Starta Aktiesparklubb – Upp till 25 ägare

Ni kan vara upp till 25 personer på den samägda depån hos oss. En av er är kontaktperson och kan handla på depån via internetinloggning eller telefon. Ytterligare en person kan via en ombudsfullmakt få samma rättigheter. Övriga delägare får följa depån via egen inloggning.

STARTA EN KLUBBDEPÅ

Starta ett månadssparande

Ni kan göra både enstaka insättningar och koppla ett månadssparande till den samägda depån. Om ni väljer att månadsspara är det enklast om ni öppnar ett separat bankkonto och att det dras pengar därifrån varje månad. Ni får då var och en göra egna insättningar dit några dagar innan dragningen.

Så hanteras deklarationen

Det är enkelt. Vi rapporterar er specifika ägarandel till Skatteverket. Det behöver ni inte räkna fram själva.

Depå för sparandet

Eftersom lagstiftningen säger att man inte kan vara flera ägare på ett investeringssparkonto (ISK) kan aktiesparklubbar inte ha ett gemensamt investeringssparkonto. Istället kan ni ha ert sparande på en traditionell aktiedepå (där ni kan handla med både aktier och fonder) eller en fonddepå (där man sparar i fonder).

Innan ni börjar spara

Är ni många som ska spara tillsammans är det bra att komma överens om vad som ska gälla för klubben innan ni börjar spara. På Aktiespararnas hemsida finns ett förslag på avtal för en aktiesparklubb.

Så här börjar ni:

1. Vad har ni för mål med sparandet?

Bestäm om ni ska spara till något gemensamt som t.ex. en resa eller en aktivitet. Eller så bestämmer ni egna sparmål var och en.

2. Vilken typ av aktier och/eller fonder ska ni investera i?

3. Hur ofta ska ni investera och till vilka belopp?

4. Hur gör ni om någon vill sluta spara?

Kom igång

Är ni två personer eller fler som vill prova på att spara tillsammans? Fyll i dina adressuppgifter via länken nedan. Eller skriv själv ut blanketterna som finns här, fyll i och posta så kommer ni igång.

STARTA EN DEPÅ FÖR DIN AKTIESPARKLUBB