Therese Lundstedt ny VD för Aktieinvest!

Från och med den 19 februari tillträder Therese Lundstedt som ny VD för Aktieinvest FK AB. Therese Lundstedt har en bakgrund inom koncernen som VD för Unga Aktiesparare under 2007-2010 och som sedan dess arbetat med digital försäljning och marknadsföring bland annat som affärsansvarig samt ansvarig för digital försäljning på SEB och Redeye. Aktieinvests avgående VD Andreas Serrander går vidare inom koncernen och blir ansvarig för fonden Aktiespararna Topp Sverige och fondbolaget Aktieinvest Fonder som arbetande styrelseordförande från och med vårens bolagsstämma.

Läs mer här! 

Aktieinvest FK AB är ett helägt dotterbolag till Sveriges Aktiesparares Riksförbund. Som värdepappersbolag och pensionssparinstitut står Aktieinvest FK AB under Finansinspektionens tillsyn. Aktieinvest FK AB erbjuder sparande i både fonder, enskilda aktier och färdiga portföljer.