S-Ray – analysverktyget för ditt hållbara sparande

Nu kan du välja att spara hållbart, inte bara i fonder utan även i aktier. Med verktyget S-Ray kan du jämföra hur hållbara enskilda bolag egentligen är.

Grunden i S-Ray är matematiska algoritmer och Big Data. Verktyget hanterar över 150 miljoner datapunkter och gör det enklare att hitta hållbara bolag. Nu inte bara för fondförvaltare, även du som är kund hos Aktieinvest kan använda S-Ray för att hitta hållbara aktier till ditt sparande.

I S-Ray gör man hållbarhetsanalysen med:

  1. GC
  2. ESG
  3. Preferensfilter

Välj aktier till ditt hållbara sparande

GC - Global compact

Global compact, eller GC som det också kallas, är FN:s internationella principer som är riktade till alla bolag. De inkluderar faktorer som mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och anti-korruption. S-Ray ger poäng mellan 0-100 för de tre olika parametrarna. Ju högre betyg - desto bättre.

ESG - Environment, social och governance

ESG står för miljö, socialt ansvar och styrningsfrågor för varje bolag. Den typen av data har blivit allt mer tillgänglig. Hur presterar bolag i samma kategori? Utgå från bolag inom samma industri, dvs. man kan inte jämföra Coca Cola med en bank när man ska titta på vattenförbrukningen. Även här ger S-Ray ger poäng mellan 0-100 för de tre olika parametrarna. Företag som är bra inom sin kategori har också en bättre riskjusterad avkastning.

Preferensfilter

Sista delen i S-Ray är preferensfiltret. Med det får du en större förståelse för bolagens verksamhet inom vissa områden. Du kan välja bort aktier inom vissa områden som t.ex. alkohol, spel, fossila bränslen eller vapenindustri.

Preferensfilter i S-Ray

GC, ESG och preferensfiltret hittar du på internetdepån när du söker på aktier. Logga in och hitta dina hållbara aktier >

Vill du veta mer om Arabesque och S-Ray? Läs mer på Arabesques hemsida >

Ovanstående ska inte ses som investeringsråd utan som information om produkter i vårt sortiment. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.

Vill du fördjupa dig inom hållbart sparande?

Bli kund

Vill du veta mer om S-Ray?

Maria Mähl

Läs intervjun med Maria Mähl >