Sparkalkylator

Sparkalkylatorn visar hur du genom ett regelbundet sparande kan få dina pengar att växa över tid.

Starta ett månadssparande

Hur mycket kan du spara ihop?

Totalt sparande

0 kr

 kr10000
 kr500
 år10
 %10

*Stockholmsbörsen har i genomsnitt ökat med 8,73 % (OMXSPI) eller 12,80 % (OMXSGI) per år de senaste 16 åren, 2002-2018. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Resultatet utgör inte en utfästelse, ett råd eller en rekommendation. Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar eller felaktiga beräkningar.

Informationen ska inte ses som investeringsrådgivning. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.