PEG-talet är ett nyckeltal som är känt bland erfarna aktieinvesterare.

Det är ett sätt för en investerare att beräkna om en aktie är över- eller underprissatt genom att mäta värdet av en aktie baserat på priset, vinsten och den förväntade vinsttillväxten i företaget.

Den stora skillnaden mot P/E-talet är att PEG-talet också tittar på vinsttillväxten som man gärna vill att företagen man investerar i ska bjuda på.

Vill du investera i aktier som inte är överprissatta och som har en god vinsttillväxt, men inte orkar söka fram aktierna själv kan du välja PEG the box istället. I boxen hittar du de sex svenska aktierna med lägst PEG-tal.

Vill du räkna ut PEG själv?

(Aktiekurs/Vinst) / Vinsttillväxten = PEG

Vinsttillväxten räknar du ut så här:
Kommande års förväntade vinst/aktie / Föregående års vinst/aktie = Vinsttillväxt

Placeringsstrategi: Lågt värderade bolag med god vinsttillväxt.

Sparboxens innehav:

  • Fastpartner A
  • Holmen B
  • Lundin Energy
  • Lundbergs B
  • SCA B

Månadsspara i sparboxen

Logga in på din depå och börja månadsspara i sparboxen >

Är du inte kund hos oss idag kan du enkelt öppna ett konto nedan.

ÖPPNA KONTO

Sparboxens utveckling

Sparboxens utveckling mellan 2 mars 2017 – 26 februari 2021.

Graf för PEG The Box

PEG the Box inkl. utdelningar +43,58 %

PEG the Box exkl. utdelningar +31,62 %

OMXS30GI +44,83 %

OMXS30 +27,17 %

(Källa: FactSet)

Kriterier: De sex aktier noterade på Stockholmsbörsen med lägst PEG-tal (baserat på de fyra senaste kvartalen) och som har ett börsvärde uppgående till minst 10 000 Mkr.

Minsta köp i denna box: 500 kr

Avgift: När du månadssparar i boxen är köpavgiften 10 kronor om du är medlem i Aktiespararna. Icke medlemmar betalar 20 kronor per månadsköp. Om du sedan vill sälja en eller flera aktier i boxen gör du det enligt vår prislista för spartjänsten Andelsorder.

Det är samma kurssättning när du köper en av sparboxarna som när du handlar via vår spartjänst Andelsorder. Så här ser kurssättningen ut när du köper en av sparboxarna >

Sparboxarna ska inte ses som ett investeringsråd utan som ett hjälpverktyg i sparbesluten. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.

Sparboxen reviderades senast den 1 april 2020.

Peg-the-box

Vill du börja månadsspara i sparboxen?

BÖRJA MÅNADSSPARA

Det här kan du göra hos oss

Vill du komma igång med ett enkelt sparande? Hos oss kan du handla med aktier och fonder, precis som hos din bank, fast ändå inte.

Sparar du genom vår unika tjänst Andelsorder får du ett automatiserat sparande. Vi bevakar nyemissioner och återinvesterar dina utdelningar gratis. Du kan få dina aktier rösträttsregistrerade till bolagsstämmor med automatik. Och du kan månadsspara direkt i aktier som du valt ut.

  • Få utdelningar återinvesterade gratis
  • Spara tillsammans i en aktiesparklubb
  • Spara till barn eller barnbarn
  • Månadsspara direkt i både aktier och fonder