Smartbox

Aktiespararna jobbar ständigt för att göra villkoren för dig som sparar i aktier och fonder så bra som möjligt. Nu har de tagit fram sparboxen Smartbox som är kostnadsfri att spara i för medlemmar i Aktiespararna och Unga Aktiesparare.

Aktiespararnas Finanskommitté* ansvarar för hur innehaven i Smartbox väljs ut och analysen sker med hjälp av analysprogrammet Hitta kursvinnare**. I sparboxen återfinns investmentbolag, bolag med hög direktavkastning samt bolag som vid investeringstillfället ses som undervärderade jämfört med sin historiska värdering.

Placeringsstrategi: God riskspridning och direktavkastning, samt möjlighet till tillväxt, genom att investera i lågt värderade bolag.

Sparboxens innehav: 

Månadsspara i sparboxen

Logga in på din depå och börja månadsspara i sparboxen > 

Är du inte kund hos oss idag kan du enkelt öppna ett konto nedan.

Börja spara i boxen

Sparboxens utveckling

Sparboxens utveckling (17 oktober 2018 - 21 mars 2019).

Smartbox

Smartbox inkl. utdelningar +8,59 %

Smartbox exkl. utdelningar +8,14%

OMX30GI +4,15 %

OMXS30 +3,67 %

Kriterier: Sparboxen innehåller bolag som är noterade på Nasdaq Stockholm Large Cap-lista. Ett huvudkriterium är att bolagen ska gå med vinst.

Övriga urvalskriterier: 

  • De tre investmentbolagen som har högst substansrabatt vid den årliga revideringen av boxen.
  • De tre bolagen med högst förväntad direktavkastning de närmaste åren. Direktavkastningen räknas fram utifrån aktuell aktiekurs/bolagets utdelningsprognos. 
  • De fyra bolag med lägst värdering jämfört med historisk värdering. Beräkningen sker baserat på analysprogrammet Hitta Kursvinnares parametrar. 

Sparboxen revideras en gång per år.

Om innehaven ändrats kommer dina ev. månadsinvesteringar att följa den nya boxens utformning. De innehav du redan investerat i kvarstår. Du väljer själv om du vill sälja dessa eller behålla dem långsiktigt.

OBS! För att börja spara i just denna sparbox behöver du öppna en specifik ISK-depå. Det kostar ingenting att öppna denna och du gör det enkelt med Bank-ID här>

Minsta köp i denna box: 500 kr

Avgift: För medlemmar i Aktiespararna och i Unga Aktiesparare (över 18 år) är det helt kostnadsfritt att månadsspara eller genomföra engångsköp i just Smartboxen. Om du sedan vill sälja en eller flera aktier i boxen gör du det enligt vår prislista för spartjänsten Andelsorder. Även där erhåller medlemmar medlemsrabatt.

Det är samma kurssättning när du köper en av sparboxarna som när du handlar via vår spartjänst Andelsorder. Så här ser kurssättningen ut när du köper en av sparboxarna >

* Aktiespararnas finanskommitté består av: Johan Jansson (ordförande), Ola Lauritzson, Dag Rolander, Joacim Olsson och Ola Jansson.

**  Hitta kursvinnare är Aktiespararnas unika aktieanalysprogram och ett utmärkt hjälpmedel när det gäller att fatta beslut om aktieaffärer. Programmet är Sveriges mest använda analysprogram och innehåller allt du behöver för att lyckas på börsen. Detta oavsett om du handlar aktier på kort eller lång sikt och om du gör många eller få aktieaffärer. Du kan läsa mer om Hitta kursvinnare på: www.aktiespararna.se/Hitta-Kursvinnare

Sparboxarna ska inte ses som ett investeringsråd utan som ett hjälpverktyg i sparbesluten. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.

Sparboxen reviderades senast den 1 april 2020.

För att spara i Smartbox måste du vara över 18 år och medlem i Aktiespararna eller Unga Aktiesparare. Du måste dessutom öppna den specifika depåtypen ISK Medlem. 

Vill du börja månadsspara i sparboxen?

Öppna konto

"Smartbox dubbelt så bra som börsen" 

Läs Aktiespararnas artikel om Smartbox