Småbolagsportföljen

I tidningen Aktiespararens Småbolagsportfölj finns bolag som till största delen är noterade på Stockholmsbörsens listor för små- och medelstora bolag och som växer snabbare än genomsnittet. Portföljen har något större risk än Aktieportfölj Bas.

Spara i Småbolagsportföljen

Starta ett sparande i Småbolagsportföljen eller läs mer om vår tjänst Portföljspar.

Spara i Småbolagsportföljen

Portföljens utveckling

PortföljSpar Småbolag Index augusti 2019

Portföljens index visar värdeutvecklingen för aktieportföljen innan avgifter och eventuella skatter är dragna. (Värdeutvecklingen efter avgifter och skatt beror bland annat på storleken på de enskilda affärerna och om portföljen finns i en traditionell depå, Investeringssparkonto eller en Kapitalförsäkrad depå.)

Aktier i portföljen

Aktier i portföljen från den 26/9 2019:

Förändringar i portföljen i september

Småbolagsportföljen hängde inte riktigt med i sektorrotationen från säkra papper till osäkrare där högre riskaptit generellt gav börsen ett lyft. I portföljen tog Clas Ohlson guld med en uppgång på 21 procent, inräknat utdelningen på drygt 3 kronor. Tvåan Lundin Gold klättrade imponerande 14 procent.

Sectra tog jumboplatsen denna gång, ned -13 procent, men tillhörde i förra vändan vinnarna och har gått starkt sedan årsskiftet. Kvartalsrapporten för maj-juli innehöll vikande orderingång och sämre lönsamhet men kvartalet är säsongsmässigt svagt och säger inte så mycket om helåret som avslutas i april.

Tethys Oil steg brant i augusti och fortsatte uppåt i september efter att nya kontroverser i Mellanöstern höjt oljepriset som bolagets intjäning och aktien givetvis är kopplat till

Lite spekulativt, men aktien utgår för att bereda plats för Fagerhult som inte rosat aktieägarna i år men har goda möjligheter. I andra kvartalet ökade omsättningen med 45 procent men organiskt, oräknat förvärv, sjönk den. Lönsamheten försämrades. Det blir snart bättre och bättre.

Förhoppningsvis blir Fagerhult strax ett ljus på börsen som i sin tur, vanan trogen, lyser upp i höstmörkret.    

 

Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust. 

Aktiespararnas andra portföljer

Vill du spara i någon av Aktiespararens andra portföljer?

Basportföljen >

Avkastningsportföljen >