Småbolagsportföljen

I tidningen Aktiespararens Småbolagsportfölj finns bolag som till största delen är noterade på Stockholmsbörsens listor för små- och medelstora bolag och som växer snabbare än genomsnittet. Portföljen har något större risk än Aktieportfölj Bas.

Portföljens index visar värdeutvecklingen för aktieportföljen innan avgifter och eventuella skatter är dragna. (Värdeutvecklingen efter avgifter och skatt beror bland annat på storleken på de enskilda affärerna och om portföljen finns i en traditionell depå, Investeringssparkonto eller en Kapitalförsäkrad depå.)

Förändringar i portföljen i juni

”Vi byter ut skolkoncernen Academedia och tar in två nya, inte heller konjunkturkänsliga, aktier. Kassan dräneras, smärre försäljningar tillför likviditet och portföljvikterna utjämnas.

I oroliga tider har guld en tendens att locka samlare. Så även nu. Guldbrytaren Lundin Gold, med fyndigheten Fruta del Norte i Ecuador, följer plan och går snart i produktion 2019 och kommer att annonsera resultaten från ett flertal prospekteringar. Guldreserven lär växa innan den börjar utvinnas. Medicover är ett snabbt växande, lönsamt sjukvårdsföretag verksamt i Central- och Östeuropa. Grundarfamiljen af Jochnick äger fortfarande hälften av aktierna. Det bådar gott.”

Dag Rolander analyserar portföljerna i varje nummer av tidningen Aktiespararen. Läs mer om portföljerna där.

Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.