Småbolagsportföljen

I tidningen Aktiespararens Småbolagsportfölj finns bolag som till största delen är noterade på Stockholmsbörsens listor för små- och medelstora bolag och som växer snabbare än genomsnittet. Portföljen har något större risk än Aktieportfölj Bas.

Spara i Småbolagsportföljen

Starta ett sparande i Småbolagsportföljen eller läs mer om vår tjänst Portföljspar.

Portföljens utveckling

PortföljSpar Småbolag Index augusti 2019

Portföljens index visar värdeutvecklingen för aktieportföljen innan avgifter och eventuella skatter är dragna. (Värdeutvecklingen efter avgifter och skatt beror bland annat på storleken på de enskilda affärerna och om portföljen finns i en traditionell depå, Investeringssparkonto eller en Kapitalförsäkrad depå.)

Aktier i portföljen

Aktier i portföljen från den 24/10 2019:

Förändringar i portföljen i december

Småbolagsportföljen gick överlägset bäst med en uppgång på 9 procent. Elva av 20 aktier stack iväg med 10 procent eller mer. Fyra aktier gick back men bara med enstaka pro­centenheter. Vi ändrar inte på en vinnande laguppställning.

Bure steg 22 procent vilket är exceptionellt mycket för att vara ett investmentbolag. Det beror på att portföljen är koncentrerad med en tredjedel vardera i Mycro­nic och Vitrolife som båda stuckit iväg i samband med niomånadersrapporterna.

Fagerhult som var en mindre lyckad nykomling i förra vändan lyfte nu med 18 procent. Dustin och Lindab som kom med sist presterade sam­mantaget godkänt men det var helt och hållet Lindabs förtjänst som steg med 15 procent. Dustin läm­nar utdelning den 12 december och i början på januari är det dags för den första kvartalsrapporten, för perioden september – november. Förhoppningsvis rör sig lönsamhe­ten åt rätt håll.

Dag Rolander analyserar portföljerna i varje nummer av tidningen Aktiespararen. Läs mer om portföljerna där.

Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust. 

Aktiespararnas andra portföljer

Vill du spara i någon av Aktiespararens andra portföljer?

Basportföljen >

Avkastningsportföljen >