Småbolagsportföljen

I tidningen Aktiespararens Småbolagsportfölj finns bolag som till största delen är noterade på Stockholmsbörsens listor för små- och medelstora bolag och som växer snabbare än genomsnittet. Portföljen har något större risk än Aktieportfölj Bas.

Portföljens index visar värdeutvecklingen för aktieportföljen innan avgifter och eventuella skatter är dragna. (Värdeutvecklingen efter avgifter och skatt beror bland annat på storleken på de enskilda affärerna och om portföljen finns i en traditionell depå, Investeringssparkonto eller en Kapitalförsäkrad depå.)

Förändringar i portföljen i december

Dag Rolander, analytiker på tidningen Aktiespararen, skriver att Småbolagsportföljen har fortsatt att underprestera vilket är vanligt i allmänt tråkiga börstider. Biogaia backade igen och vi tar rygg på grundarna som sålde en större post i slutet på november. IPCO utgår också tillsammans med Qliro. In i portföljen kommer istället Attendo som växer snabbt via förvärv och organiskt inom omsorg och boenden i Norden. Aktien har tappat sedan valet men givet riksdagens sammansättning är det politiska hotet minimalt. Småländska, globalt verksamma, lönsamma och stabilt växande Troax, med Latour som huvudägare och galler eller nätväggar som skydd för maskiner, lager och förråd gör också entré. Scandic Hotels växer med god lönsamhet och lågt värderade vinster. Inför 2019 siktar vi på en halvårsvis utdelning om 1,90 kronor säker och en vinst per aktie väl över 6 kronor. 

Dag Rolander analyserar portföljerna i varje nummer av Aktiespararen. Läs mer om portföljerna där.

Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust. 

Aktier i portföljen från den 6/12 2018:

 • Academedia 
 • Alimak 
 • Attendo (ny)
 • Bure
 • Byggmax
 • Clas Ohlson
 • Collector 
 • Fenix Outdoor 
 • Inwido
 • Magnolia
 • Munters
 • Mycronic
 • New Wave
 • Nolato
 • Scandic Hotels (ny)
 • Svolder B
 • Tethys Oil 
 • Tobii 
 • Troax (ny)

Vill du spara i någon av Aktiespararens andra portföljer?

Basportföljen >

Avkastningsportföljen >