Riskspridaren

Det är viktigt att sprida sina risker när man investerar i aktier och att inte ”lägga alla ägg i samma korg”, som man brukar säga.

Därför har vi skapat sparboxen Riskspridaren. Sparboxen innehåller de nio bolag med störst börsvärde i nio av huvudsektorerna på Stockholmsbörsen. De branscher som du investerar i med denna box är hälsovård, industri, material, teknik, dagligvaror, olja och gas, bank och finans, sällanköpsvaror, samt telekom.

Placeringsstrategi: God riskspridning.

Öppna ISK & börja spara

Börja spara på din depå

Sparboxens innehav:

Sparboxens utveckling (2 mars 2017 - 21 mars 2019)

Riskspridaren

Riskspridaren inkl. utdelningar +28,04 %

Riskspridaren exkl. utdelningar +18,83 %

OMXS30GI +9,51 %

OMXS30 +1,55 %

Kriterier:
Boxen ses över en gång per år. Det bolaget med högst marknadsvärde inom branscherna hälsovård, industri, material, teknik, dagligvaror, olja och gas, bank och finans, sällanköpsvaror, samt telekom ingår i boxen. Om något bolag inom respektive sektor har fått ett större marknadsvärde än boxens  innehav byts det gamla ut mot det nya bolaget.

Om innehaven ändrats kommer dina ev. månadsinvesteringar att följa den nya boxens utformning. De innehav du redan investerat i kvarstår. Du väljer själv om du vill sälja dessa eller behålla dem långsiktigt.

Minsta köp i denna box: 500 kr

Avgift: När du månadssparar i boxen är köpavgiften 10 kronor om du är medlem i Aktiespararna. Icke medlemmar betalar 20 kronor per månadsköp. Om du sedan vill sälja en eller flera aktier i boxen gör du det enligt vår prislista för spartjänsten Andelsorder.

Det är samma kurssättning när du köper en av sparboxarna som när du handlar via vår spartjänst Andelsorder. Så här ser kurssättningen ut när du köper en av sparboxarna >

Är du inte kund ännu?

Inga problem, du blir kund med BankID på bara några minuter.

Bli kund

Sparboxarna ska inte ses som ett investeringsråd utan som ett hjälpverktyg i sparbesluten. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.

Sparboxen reviderades senast den 2 april 2019.

Riskspridaren

Hur utvecklades sparboxen andra året?

Vilka aktier byttes ut vid 2-års revideringen?

Läs Mikaels blogginlägg >

Vill du välja till Riskspridaren till ditt månadssparande?

Logga in & börja spara