QleanAir Holding AB

Aktieinvest erbjuder dig möjligheten att anmäla om förvärv av aktier i QleanAir Holding AB inför bolagets notering på First North Premier. Eventuell tilldelning är courtagefri hos oss. 

QleanAir är en nischad leverantör av premiumlösningar inom den globala marknaden för luftrengöring av inomhusmiljöer. Bolaget har mer än 25 års erfarenhet och erbjuder lösningar utvecklade på filterteknologi som fångar, filtrerar och återvinner inomhusluft. Bolagets affärsmodell baseras på uthyrning av modulbaserade lösningar som erbjuds tillsammans med ett fullserviceerbjudande.

Se mer information nedan samt på bolagets hemsida.

Anmälan om förvärv av aktier

Till anmälan

Observera att i denna nyintroduktion kan du ej förvärva aktier på ett investeringssparkonto (ISK) eller IPS. Det beror på att erbjudandet är en utförsäljning av befintliga aktier och inte nyemitterade aktier. Det är inte tillåtet att köpa aktier utanför en marknadsplats in på en ISK. När aktien väl är noterad går det att flytta in aktierna till ett ISK. Flytten av aktierna kommer dock att beskattats som en försäljning. 

Öppna en traditionell depå

 

Villkor

Villkor i korthet

Qleanair Holding AB börsintroduktion

*Om du deltar i denna nyintroduktion måste pengarna finnas tillgängliga på din depå samma datum som sista teckningsdag. Vi kommer att reservera beloppet på din depå för att kunna skicka in din intresseanmälan. Om du inte har pengar på depån vid angivet datum kommer du inte att få de aktier du anmält dig för. Eventuell tilldelning av aktier beslutas av bolagets styrelse och meddelas till alla som anmält sitt intresse att förvärva aktier därefter.

Erbjudandet

I prospektet finner du erbjudandet i sin helhet.

Filmer om bolaget

QleanAir på Youtube

Mer info

QleanAir är en nischad leverantör av premiumlösningar inom marknaden för luftrengöring av inomhusmiljöer. Bolaget är en etablerad aktör och har mer än 25 års erfarenhet från att rena inomhusluft. Bolagets affärsmodell baseras på uthyrning av modulbaserade lösningar med ett fullserviceerbjudande. QleanAirs lösningar är utvecklade på filterteknologi som fångar, filtrerar och återvinner inomhusluft. Per dagen för Prospektet har Bolaget cirka 8 100 installerade enheter hos över 2 500 kunder inom marknaderna för EMEA, APAC och Americas. För helåret 2018 hade Bolaget en nettoomsättning om 401 MSEK och en justerad EBIT-marginal om 18,3 procent. QleanAir har sitt huvudkontor i Solna, Sverige och hade totalt 97 medarbetare per den 30 september 2019.

Bolagets målsättning är att erbjuda lösningar som skyddar människor, produkter och processer från luftföroreningar i inomhusmiljöer genom sina välutvecklade produkter. QleanAirs ursprungliga produktkategori, Cabin Solutions (”CS”), fokuserar på kabiner som minskar exponeringen mot skadlig tobaksrök genom filtrering av partiklar och gaser samt ett system för hantering av aska. Kabinerna placeras vanligtvis i kontorslandskap, industrilokaler och på offentliga platser. De senaste åren har Bolaget breddat sitt utbud av lösningar till att inkludera generella luftrengörare för exempelvis industriella lokaler (Facility Solutions, ”FS”) samt renrum till sjukvårdsmiljöer (Room Solutions, ”RS”) m.m. Samtliga produktområden baseras på liknande luftreningsteknologi vilket ger QleanAir möjlighet att expandera sin produktportfölj och skala produktionen kostnadseffektivt.

QleanAirs kunder återfinns världen över och inom en rad olika industrier, däribland logistik, läkemedelsutveckling, fordonstillverkning, hälso- och sjukvårdsgivare och livsmedelsleverantörer. Bolaget har visat en stark tillväxt för sin installerad bas som under perioden 2016–2018 visade en CAGR om cirka 10 procent. Under perioden 2013–2018 har Bolagets nettoomsättning ökat från 213 MSEK till 401 MSEK, vilket innebär en CAGR om cirka 13 procent. Under samma period har QleanAirs justerade EBIT-marginal ökat från 15 till 18 procent.

Bolagets teknologi eliminerar över 99 procent av alla förorenande partiklar och dess teknologi stödjs av 30 godkända (ytterligare sex ansökta) patent vilket skapar inträdesbarriärer mot konkurrenter. Bolaget hyr vanligtvis ut sina lösningar genom hyreskontrakt om 36 månaders där Bolaget står för installation, service och andra supportfunktioner. För att säkerställa kundens nöjdhet erbjuder Bolaget en funktionsgaranti vid uthyrning av varje produkt vilket innebär att om varje lösning används enligt instruktion och inkluderar QleanAirs service garanterar Bolaget systemets funktionalitet. Hyresmodellen är både gynnsam för kunden såväl som för Bolaget då kunden inte behöver fokusera på systemets funktionalitet samtidigt som QleanAir behåller full kontroll över systemet och dess högfunktionella lösningar över tid.

Historik

Bolagets resa inleddes på allvar i mitten av 1990-talet då brandmannen Peter Bjersten hade en vision att åtgärda hälsoproblemet med passiv rökning. Bolaget fokuserade till en början endast på att utveckla stationer med syfte att skydda människor från de skadliga partiklar och gaser som framkommer vid rökning. År 1997 lanserade Bolaget en kabin, vilket var världens första fristående station för skydd mot skadlig tobaksrök. År 2000 bildades bolaget Smoke Free Systems AB och under de sex efterföljande åren etablerade sig Bolaget på en mängd europeiska marknader. Satsningen i Storbritannien misslyckades däremot och Bolaget avvecklade under 2006 sitt brittiska dotterföretag. En ny generation av kabiner lanserades under 2004 och under 2008 etablerade sig Bolaget i Japan.

I samband med att Qevirp 41 Limited blev majoritetsägare i Bolaget under 2012 bytte det namn till QleanAir Scandinavia. Ägarskiftet innebar även att Bolagets affärsplan expanderades utanför kabiner. Under 2013 säkrade QleanAir ett kontrakt med en ledande japansk fastighetsutvecklare för kontorslokaler, som därmed blev en av Bolagets största internationella kunder. Under 2013 påbörjades utvecklingen av den första lösningen för luftrengöring i industrimiljö samt en ny lösning för renrum. Samma år genomförde Bolaget tester av luftrengöringslösningar i USA och säkrade ett kontrakt med en ledande tysk fordonstillverkare för Bolagets lösningar inom Cabin Solutions.

Under perioden 2014–2015 fortsatte Bolaget sina pilotprojekt på den amerikanska marknaden med fokus på lösningar inom Room Solutions. Ett antal ledande europeiska bolag inom livsmedel och logistik anslöt till den starka kundbasen inom Facility Solutions under 2015 och 2016. Under 2016 lanserades FS 70 industriella luftrengöringssystem och Bolagets AirQlean Low 115 belönades med ”Outstanding Popular Science Product Award” av Shanghai Science Expo/PSPE. Under året lanserades även produktkategorin Room Solutions i USA, vilket visade sig vara starten på en snabbt växande amerikansk verksamhet för renrumslösningar inom hälso och sjukvården.

De efterföljande åren präglades av en tydlig expansion inom Room Solutions i USA. Bolaget säkrade renrumsavtal med ett flertal amerikanska sjukhussystem. Framgångarna i USA ledde till en ökad satsning inom Room Solutions där Bolaget lanserade sin tredje generation av renrum som är förenligt med ett antal krävande amerikanska säkerhets- och hälsostandarder (USP 795, 797 och 800) och är utrustad med realtidsövervakning. Under 2018 blev Andreas Göth VD för Bolaget och ramavtal skrevs med ett högt ansett amerikanskt sjukhussystem. Samtidigt inleddes en expansion av den japanska verksamheten inom Cabin Solutions till följd av god tillväxt och ljusa framtidsutsikter.

Styrkor och konkurrensfördelar

QleanAir bedömer att Bolaget har följande styrkor och konkurrensfördelar, vilka har bidragit och förväntas fortsatt att bidra till att Bolaget ska kunna realisera sina framtida strategiska och finansiella mål:

  • Fullserviceerbjudande av luftreningsteknologi med hög industristandard och förstklassig funktionalitet över tid;
  • Långa kontrakt med diversifierad kundbas inom olika industrier och geografier;
  • Höga inträdesbarriärer som skapas genom beprövad luftreningsteknologi och egenutvecklad IT-plattform; och
  • Tillväxt och lönsamhetsförbättringar genom affärsmodell med låg kapitalbindning.

Läs mer

Läs mer om QleanAir på deras hemsida.

 

Informationen om börsintrodukton ska inte ses som investeringsrådgivning eller en investeringsrekommendation, utan som information om en tjänst som ingår i vårt sortiment. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Bolagets verksamhet är, liksom allt företagande, förenad med risk. Vänligen notera att värdepappren inte erbjuder någon garanterad intäkt eller något kapitalskydd, en investering i aktierna är endast lämpad för investerare som inte har ett behov av en garanterad intäkt eller ett kapitalskydd. En kund som önskar att investera i aktier via erbjudandet ska vara kapabel att utvärdera fördelar och risker med en sådan investering samt kunna bära eventuella förluster som kan uppstå i samband med en investering i aktier. Mer legal information finner du på Etik & Regelverk>