Kategori Okategoriserade

Nytt digitalt samarbete lanserar aktieapp

29 september 2017

Enkla, tidsbesparande och digitala tjänster som får dig att ta tag i livets måsten efterfrågas allt mer. Samtidigt är det alltför få svenskar som placerar sitt sparande på börsen.

Detta trots att det är på börsen som sparpengarna växt bäst historiskt. Därför gör Aktieinvest nu gemensam sak med Collector Bank och lanserar appen Spira.

Aktiehandel för alla

Spira är en app för månadssparande i aktier. Kostnaden är fast istället för rörlig. Sparandet blir alltså billigare ju högre belopp som sparas. Tekniken bygger på Aktieinvests koncept med andelssparande som möjliggör aktiesparande i belopp istället för i antal aktier. Dessutom återinvesteras Spira-spararens utdelningar automatiskt och gratis.

”Vi har fokuserat på enkelheten när vi skapat Spira. Det finns billigare sparprodukter på marknaden, men ingen enklare. Och tidigare ingen där du direkt i en app kan månadsspara automatiskt i aktier” säger Therese Lundstedt, vd Aktieinvest.

Aktieinvest + Collector

Spira är ett samarbete mellan Aktieinvest och Collector Bank. Aktieinvest har under mer än 50 år fokuserat på att få fler svenskar att aktiespara. Collector Bank är den börsnoterade banken som vuxit snabbt på kort tid och som från start fokuserat på digitala och användarvänliga produkter och tjänster.

”Vi vill ge alla möjligheten att spara i aktier, oavsett kunskapsnivå, kapacitet och intresse. Det gör vi genom Spira. Vi är otroligt stolta över samarbetet med Collector Bank, det är ytterligare ett bevis på den stora förändringen av Aktieinvest som pågått de senaste åren” säger Therese Lundstedt, vd Aktieinvest.

”Tack vare samarbetet med Aktieinvest kan vi nu också erbjuda våra kunder ett aktiesparande. Vi tror att Spira kommer att sätta en helt ny standard för det enkla och lönsamma månadssparandet, ett långsiktigt sparande som är bättre än vad många andra banker kan erbjuda” säger Liza Nyberg, vd för Collector Bank.

www.spira.se

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Näslund
vd Aktieinvest
[email protected]
070-957 17 75

Liza Nyberg
vd Collector Bank
[email protected]
0739-10 00 00

Här kan du läsa mer om Spira: www.spira.se

Det finns även information på www.aktieinvest.se/spira

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.