Kategori Okategoriserade

Aktieinvest tar första steget mot att öppna upp för handel

29 september 2021

Den ransomware-attack som drabbade Aktieinvest den 27 september medförde att bolaget direkt stängde ner möjligheten för kunder att nå handelsplattformen och övriga tjänster. Med anledning av denna situation skickas detta pressmeddelande för att ge en uppdatering av händelsens utveckling.

Aktieinvest har sedan dess arbetat dygnet runt tillsammans med erkända experter inom cybersecurity, och i nära samverkan med berörda myndigheter, för att återställa handelsförmågan. Händelsen är polisanmäld och anmälan har även skickats till berörda myndigheter. Tillgångar i form av aktier, fonder, optioner, likvida medel, etc. som kunder har hos Aktieinvest har inte påverkats av det som hänt.

Under natten mellan 28 och 29 september har omfattande tester av systemen genomförts för att säkerställa funktion och säkerhet. Testerna har genomförts med gott resultat. Aktieinvest öppnar i dag den 29 september under eftermiddagen upp möjligheten för sina kunder att via telefon få hjälp med orderläggning och andra tjänster.

Aktieinvests främsta fokus just nu är att vara tillgängliga för kunders frågor och behov samt säkerställa en säker fond- och aktiehandel. Kunder kan dock uppleva att handläggningstiden för olika ärenden tar något längre tid än vanligt.

”Våra kunder och deras förtroende är vår högsta prioritet. Information rörande utvecklingen framåt kommer löpande att publiceras på vår hemsida och skickas till kunder. Vår kundservice arbetar hårt för att besvara frågor från privat- såväl som företagskunder”, säger Dan Johnson, vd på Aktieinvest.

I en utmanande situation som påverkat och skapat oro bland Aktieinvests kunder vill Aktieinvest ta tillfället i akt att tacka för det stöd och förståelse som många uttryckt.

För mer information, vänligen kontakta:

Dan Johnson, VD
Mejl: [email protected]
Tel: 070-921 83 18

Lisa Tingwall, marknads- och kommunikationschef, Aktieinvest
Mejl: [email protected]
Tel: 073-620 28 35

Om Aktieinvest

Aktieinvest är Sveriges äldsta nätmäklare med ca 60 000 kunder. Som värdepappersbolag står Aktieinvest under Finansinspektionens tillsyn och erbjuder sparande i både fonder, enskilda aktier, färdiga portföljer och sparboxar. Aktieinvest har genom sina företagstjänster hjälpt bolag med att underlätta administration kring emissioner samt administration av incitamentsprogram i över 20 år. Vi är ett värdepappersbolag och emissionsintinstitut baserade i Sverige och vi har tillstånd, kunskap, system, plattformar och processer för att på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt underlätta emissionsuppdrag samt administration av noterade och onoterade bolags olika typer av incitamentsprogram. Aktieinvest förvärvades vid årsskiftet 2018/2019 av Pareto Securities, en internationell investment bank verksamma i Sverige sedan 2011. www.aktieinvest.se

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.

Aktieinvests nya visuella identitet