Kategori Okategoriserade

Aktieinvest rekryterar Johan Andersson som ny CTO

2 juni 2021

Johan Andersson blir ny CTO på Aktieinvest och kommer att ingå i företagsledningen. Johan kommer närmast från rollen som CTO på ISEC och tillträdde sin nya tjänst på Aktieinvest den 1 juni.

Johan har mer än 20 års erfarenhet, från sin roll som CTO på ISEC, av finansiella system, integration, systemarkitektur och förändringsledning.

”Vi är mycket glada över att kunna välkomna Johan Andersson till Aktieinvest. Johan har gedigna kunskaper inom digital transformation och Fintech samt ett innovativt förhållningssätt med fokus på affärsnytta. Med Johan i företagsledningen kommer vi att skapa ännu bättre förutsättningar för Aktieinvest framåt, säger Dan Johnson, VD för Aktieinvest.”

Johan har framgångsrikt drivit utvecklings- och förändringsarbete och har ett stort intresse för hur ny teknik kan skapa nya värden. Han har också under många år arbetat med agil utvecklingsmetodik med fokus på affärsnytta och effektiva leveranser.

”Aktieinvest är ett bolag med spännande ambitioner och i en fas där förändringstakten i techplattformen ska accelereras, för att hantera framtidens förväntningar på användarupplevelse. Att får vara med och bidra till denna resa kommer vara en fantastisk möjlighet och utmaning”, säger Johan Andersson.

Om Aktieinvest

Aktieinvest är ett oberoende värdepappersbolag som tillhandahåller ett brett utbud av aktier och fonder. Bolaget har funnit i över 50 år och förvärvades vid årsskiftet 2018/2019 av Pareto Securities, en internationell investmentbank verksamma i Sverige sedan 2011.

Aktieinvest är ensamma i Norden om att erbjuda månadssparande direkt i aktier och tillhandahåller tjänster som förenklar för kunderna att spara hållbart. Dessutom återinvesterar Aktieinvest kundernas utdelningar utan extra kostnad.

Genom en modern digital plattform sköter Aktieinvest administration av incitamentsprogram, emissioner, uppköp, teckningsrätter och andra beslut avseende företagshändelser åt sina företagskunder.

Aktieinvest gör helt enkelt aktiesparande enklare.

För mer information, vänligen kontakta:

Dan Johnson, VD Aktieinvest
Tel: 070-9218318

Aktieinvest rekryterar Johan Andersson som ny CTO

Johan Andersson, Aktieinvests nya CTO

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.