Teckna aktier i Implantica

Nu har du möjligheten att anmäla dig för att teckna aktier i Implantica inför bolagets notering på First North.

Implantica är en medtech-koncern verksamt inom marknaden för implanterbara medicinska instrument och eHälsa. Deras omfattande produktportfölj, inklusive det CE-märkta implantatet RefluxStopTM, förväntas bidra till bolagets fortsatta tillväxt under de kommande åren.

Teckna aktier

Nu kan du anmäla dig för att teckna aktier i Implantica.

Till anmälan

Sista anmälningsdag: 16 september

Observera att i denna nyintroduktion kan du ej förvärva aktier på ett IPS.

Villkor

Läs mer om erbjudandet >

Informationen om börsintroduktionen ska inte ses som investeringsrådgivning eller en investeringsrekommendation, utan som information om en tjänst som ingår i vårt sortiment. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Bolagets verksamhet är, liksom allt företagande, förenad med risk. Vänligen notera att värdepappren inte erbjuder någon garanterad intäkt eller något kapitalskydd, en investering i aktierna är endast lämpad för investerare som inte har ett behov av en garanterad intäkt eller ett kapitalskydd. En kund som önskar att investera i aktier via erbjudandet ska vara kapabel att utvärdera fördelar och risker med en sådan investering samt kunna bära eventuella förluster som kan uppstå i samband med en investering i aktier. Mer legal information finner du på Etik & Regelverk>

Publicerad 2020-09-08

Vill du få mejl från oss vid framtida nyintroduktioner?

Ja tack!

2020-09-14

Förkortad anmälningsperiod

Implantica har beslutat att förkorta anmälningsperioden inför den stundande börsnoteringen på grund av hög efterfrågan bland investerare. 

Den sista anmälningsdagen är nu istället den 16 september.