Teckna aktier i CirChem

Nu har du möjlighet att anmäla dig för att teckna aktier i CirChem inför bolagets notering på First North.

Börsintroduktion av CirChem
Näringsminister Ibrahim Baylan deltog vid invigningen av CirChems anläggning i Vargön 2019. Foto: Maria Västlund/Medialaget

CirChem är ett miljöteknikföretag som återvinner lösningsmedel. Deras affärsidé bygger på att de samlar in lösningsmedel som de sedan renar så att det blir återanvändbart.

Teckna aktier i CirChem

Idag är företagets kunder framförallt industribolag som använder lösningsmedel vid tillverkning av kemikalier och läkemedel. CirChem hjälper sina kunder att spara pengar genom att ta emot kontaminerat lösningsmedel som de annars hade behövt förbränna och betala miljöavgifter för. Därmed gör CirChem det möjligt för sina kunder att minska sina utsläpp och samtidigt öka lönsamheten. Samtidigt får CirChem efter rening ett rent lösningsmedel som kan säljas tillbaka till industrin med god lönsamhet. På så vis gör de det möjligt att återanvända kemiska resurser om och om igen. De kallar detta för cirkulär kemi.

Green Deal – EU ökar trycket på investerare

EU-reglering kräver att återvinningsteknik används inom kemibranschen, om sådan teknik finns tillgänglig och är applicerbar. Till bolagets kännedom är CirChem det enda företaget i Norden som industriellt bemöter behovet av återvinning av lösningsmedel genom destillation. Bolaget har tillstånd för hantering av 2 500 ton lösningsmedel årligen i dess anläggning i Vargön och har inlett en process för att expandera detta. Med ett utökat miljötillstånd och därtill kopplad kapacitet beräknar bolaget kunna bespara miljön upp till 150 000 ton koldioxidutsläpp per år bara i Vargön, vilket motsvarar ungefär 30 % av det svenska inrikesflygets utsläpp år 2018. CirChem har även som ambition att expandera med nya anläggningar, vilket skulle öka deras kapacitet och därmed miljönyttan ytterligare.

Teckna aktier

Nu vill bolaget säkerställa tillgång till kapital för nästa steg i kommersialiseringen av erbjudandet. Därför kommer bolaget att noteras på First North.

Du kan anmäla dig för att teckna aktier i CirChem här:

Till anmälan

Sista anmälningsdag: 25 november 2020 kl. 12.00

Observera att i denna nyintroduktion kan du ej förvärva aktier på ett IPS-konto.

Villkor

Läs mer om erbjudandet >

Informationen om börsintroduktionen ska inte ses som investeringsrådgivning eller en investeringsrekommendation, utan som information om en tjänst som ingår i vårt sortiment. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Bolagets verksamhet är, liksom allt företagande, förenad med risk. Vänligen notera att värdepappren inte erbjuder någon garanterad intäkt eller något kapitalskydd, en investering i aktierna är endast lämpad för investerare som inte har ett behov av en garanterad intäkt eller ett kapitalskydd. En kund som önskar att investera i aktier via erbjudandet ska vara kapabel att utvärdera fördelar och risker med en sådan investering samt kunna bära eventuella förluster som kan uppstå i samband med en investering i aktier. Mer legal information finner du på Etik & Regelverk>

Publicerad 2020-11-11

Vill du få mejl från oss vid framtida nyintroduktioner?

Ja tack!

CirChem logga

Bolaget i korthet

CirChem är ett miljöteknikföretag som återvinner lösningsmedel som i huvudsak används av industribolag vid tillverkning av kemikalier och läkemedel.

Läs mer om bolaget >